Een groeizaam seizoen gewenst!

Bij ons staan de planten inmiddels op de plek waar ze hopelijk voor een heleboel prachtige tomaten gaan zorgen. Tegen de herfst hopen we weer mooie zaden voor 2023 aan te mogen bieden!

We adviseren met klem om alvorens te bestellen de pagina “Belangrijke Informatie” even door te lezen. 

Schuiven naar boven